Tatil Fırsatları
Sahil Apart Otel - Pazar, 10 May 2015 17:36
Kızkalesi Motelleri - Cumartesi, 03 May 2014 17:39
Kızkalesi Otelleri - Cumartesi, 03 May 2014 17:18
Pınar Hanımın Pansiyonu - Çarşamba, 23 Nisan 2014 18:16
Onur Apart Motel - Cuma, 03 Ocak 2014 17:33

Elaiussa Sebaste

2657 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 14 Ocak 2015 21:00
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

ELAİUSSA-SEBASTE (AYAŞ)

 

Erdemli’ye 20 km. uzaklıktaki Ayaş Beldesi’nin, Merdivenlikuyu Mevkii’nde yer almaktadır.  İl merkezine olan uzaklığı 50 km.’ dir. Antik şehre ait ilginç anıtlardan birisi olan kayaya oyulmuş son derece büyük sarnıça inilen merdivenler nedeniyle Merdivenlikuyu adını almıştır.  1995 yılında Roma “la Sapienza” Üniversitesi’nden Prof.  Eugenia Equini Schneider tarafından kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Antik Dönem’deki adı olan Elaiussa “zeytin yetiştiren” anlamına gelmektedir ve Ayaş’ında bu addan geldiği söylenmektedir. Ayrıca edinilen bir bilgiye göre de Ankara İli’nin Ayaş İlçesi’nde yerleşen Türkmen aşiretlerinden bazılarının buraya yerleşmesinden Ayaş adını aldığı da belirtilmektedir. Ele geçen sikkelerden İ.Ö. 1.yüzyılın ikinci yarısında Elaiussa’nın kutsal ve özerk bir şehir olduğu anlaşılmaktadır. İ.Ö. 2. ve 1. yüzyılda kurulmuş olan Elaiussa İmparatorluk ve Erken Hıristiyanlık Dönemleri’nde en parlak dönemini yaşamıştır.

 

 

İ.Ö. 20’lerde Elaiussa, Kapadokya kralı Archelaos’un denetimi altına girmiştir. Adının Sebaste olarak değişikliği bu dönemde olmuştur. İki liman havzası, bu toprakların yağ ve orman bakımından zenginliği, kara ve deniz yolu ile diğer limanlara ve dağlık kısımlara ulaşımın sağlanması bakımından kilit nokta konumundadır. Daha sonra kıyıdaki kale ile sınırlı olan yerleşim, politik ve ekonomik değişiklikler nedeniyle yeni bir kentsel yapılanmaya tabi tutulmuştur. İmparatorluğun ilk dönemlerinde kaya mezarlarından oluşan bir nekropol ve güney batıya uzanan çokgen bir yapı vardır. İ.S.1.yüzyılın ilk on yılında şehir kendi adına para bastırmıştır ve metropolis olmuştur.  İ.S. 72 yılına kadar Kommagene kralı IV. Antiokhos ‘un denetiminden sonra bölge Vespasianus önderliğindeki Roma Devleti egemenliği altına girmiştir. Bu politik güç sayesinde Elaiussa Sebaste daha da gelişmiştir.

İ.S. 2. yüzyılın ikinci yarısı şehrin en parlak dönemidir. Orman ürünleri ve zeytinyağı ticareti nedeniyle şehrin dış kısımlarında çok sayıda  işlikler bulunmaktadır. Sulamaya önem verilmiş ve su yolları ile sarnıçlar yapılmıştır. Balıkçılıkta da oldukça ileri gitmiştir. Tiyatronun güneybatı kısmına açılan, büyük olasılıkla agora olan mekan, Bizans Dönemi’nde kiliseye çevrilmiştir.

Septimus Severus ve oğlu Caracalla’ya adanmış bir yazıt Elaiussa yamaçlarında ortaya çıkarılmıştır. İ.S. 2.yüzyılın sonlarında kentte önemli değişiklikler gelişmeye başlamış , merkezi otorite azalmış ve barbar akınları artmıştır.

Pasargade binası üzerinde oyulan anma yazıtında,İ.S. 260 yılında Pers  kralı I.Shapur’un, bu kentte konaklaması ve  Pers ordularının Romalılar’a karşı  zafer kazanması belirtilmiştir.

Bu zayıflıklar ve yönetim bozuklukları nedeni ile İ.S. 4.yüzyılda başlayan ayaklanma ve eşkiyalık olayları  5.yüzyılda da devam etmiştir. Bu ara dönemlerde Roma İmparatorluğu’nun  görevlilerinin, yasal belgelerinde kuleleri, savunması güçlendirilmiş mahalleri ve şehir savunma surları, çizimlerle açıkça belirtilmiştir. 6.yüzyılda toparlanma dönemi başlamış ve  Bizans Dönemi’nde önemi artacak olan yapılar kompleksi inşa edilmiştir.

Kazılardan , Bizans Dönemi’nde kent mahallelerinin farklı amaçlarla kullanıldığı anlaşılmış ve Bizans yerleşmesinin antik dönem ile aynı çapta geliştiği varsayımları doğrulanmıştır. Buna bağlı olarak ticaret ve iskan mahalleleri, kamu ve sivil işlevli yapılar ile birkaç dinsel kompleks, burnun belirlediği alan içerisinde kalmış, ancak daha sonraki dönemlerde yapılan ek surlarla güçlendirilmiştir.

Uygulanan sistematik değişiklikler sonucu, sur dışındaki antik Roma mahalleleri, çok amaçlı dinsel yapıların bulunduğu yerler haline getirilmişlerdir. Yine yapılan kazılar neticesinde kiliselerin değişik kısımlarının, değişik formlarda ve renklerde opus sectilelerden yapılmış, mozaikleri gün ışığına çıkarılmıştır.  6.yüzyıldaki deprem kentte yoğun tahribata neden olmuştur.

Ada kesiminde bulunan burnun kuzey ucunda, üç nefli, presbiterium bölümü bir çeşit parmaklıkla sınırlanmış, doğuda bir apsisi ve güneyde bir girişi bulunan  5. ve 6. yüzyıla ait küçük bir Bizans bazilikası bulunmuştur. Bazilikanın geometrik desenli opus sectile tabanı onarılmıştır. Bu bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucunda surların limana bakan kuzeybatı kesiminde ve surun tam arkasında mozaik tabanlı bir hamam ortaya çıkarılmıştır. Kentin  7. yüzyılda kesin olarak ortadan kalkması doğal nedenler, belki bir deprem ve özellikle limanın kumulla örtülmesi sonucunda olmuştur. Aynı dönemde Korykos Kenti gelişmeye başlamış ve  Orta Çağ sonlarına doğru gittikçe önem kazanmıştır.

Tiyatro

İ.S. 2.yüzyıla tarihlenen tiyatro binası üzerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Geç Antik Dönem’de uğradığı yağmalanmalar sonucunda binanın oturma basamakları, süslemeleri ve kaplama parçaları günümüze kadar ulaşamamıştır. Oturma yerleri ve basamakların çoğunluğu kayalar oyularak, oyuklar doldurularak ve caveanın yan tarafları harçla örülerek yapılmıştır. Auditorium, bir üst koridor ve iki girişe bağlı ortada bulunan bir başka geçitle bölünmektedir. Yirmiüç oturma sırası, dikine beş geniş merdivenle bölünmüştür. Orta bölümde yer alan merkez koridor boyunca uzanan kanal, kentin su kemerlerinin bir parçası olup, tiyatro yapılırken yolu değiştirilmiştir. Orkestrada mermerden yapılmış taban döşemesi kaldırıldığında, kazıları yapılmamış girilebilir dar iki yan geçit bulunmuştur. Sahne, en fazla değişikliğe ve yıkıma uğrayan alan olmuştur. Bugün orkestraya yerleştirilen bazı mimari parçalar, sahnenin ön bölümünde ortaya çıkartılmıştır. İ.S. 4.yüzyıla kadar kullanılan iki geniş ve derin kuyu da hala sahne binasında durmaktadır.   

Agora

Büyük olasılıkla imparatorluk döneminde yapılmış olan bina dörtgen bloklu kalın bir surla çevrilmiş olup batı kenarında üstü arşitravlı yedi açıklık bulunmaktadır. Kuzeyde yer alan sur içeri doğru çökmüştür. Ana girişin yer aldığı doğu kenarının her iki yanında, ağız kısımlarında aslan protomu bulunan iki anıtsal çeşme binası yer almaktadır. Agora’nın üzerini kaplayan üç nefli, nadir görülen bir özellik olarak karşılıklı apsisleri olan büyük bir kilise bulunmaktadır. Bir kısmı çok iyi korunmuş, geometrik desenli opus sectile tabanı olan kilisede, yan odalardan biri vaftizhane olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kutsal eşyaların bulunduğu bir yer ve çok sayıda gömütler bulunmuştur. Agoranın tabanında bulunan mozaik kaplamada balık tasvirleri yer almaktadır. Burada khamasorion tipte lahitler de vardır.

Büyük Hamam

Otoyol ile bugünkü kasabaya giden yolun kesiştiği yerde yer almaktadır. Hamam olarak adlandırılsa da bir mimari komplekstir. Otoyolun yakınındaki sıcaklık ve belki de soyunma yeri olan dikdörtgen bir oda çok iyi korunmuştur.

Tapınak

Elaiussa’daki tek tapınak kent dışındaki güney kesimde yer almaktadır. Korinth düzeninde peripteral, uzun kenarlarında 12, kısa kenarlarında 6 sütunlu yapı kalker bloklardan oluşan geniş bir düzlük üzerine kurulmuştur. Arşitravın bazı parçaları ve deniz Thiasos betimi bulunan tek friz parçası kalmıştır. Eros’ların taşıdığı ghirlandlı bir kabartmanın, büyük olasılıkla cellanın süslemelerine ait olduğu sanılmaktadır. Tapınak her ne kadar bir tanrıyla ilgili olsa da, hangi tanrı için yapıldığı saptanamamaktadır. Cellanın güney iç bölümünde Bizans Dönemi’nden kalma mozaik tabanlı küçük bir kilise bulunmaktadır.

Nekropol Alanı

Anadolu’nun en iyi korunmuş nekropol alanlarından birisidir. Bunlar içerisindeki mezar tipleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bunlar arasında ev ya da tapınak biçiminde aile mezarları, basit lahitler, kaideli lahitler ya da niş biçimli oygu mezarlar, khamasorion tipte lahitler yer almaktadır. Bu mezarlar daha sonraları barınak olarakta kullanılmıştır.  Mezar yapılarının ihtişamı kent halkının ekonomik durumu hakkında da bilgi vermektedir.

Kızkalesi,kızkalesi otelleri fiyatları,kızkalesi motelleri fiyatları,kızkalesi yazlık daireleri fiyatları,kızkalesi pansiyonları fiyatları,kızkalesi tarihi bilgileri,kızkalesi efsanesi,kızkalesi satılık yazlık daireleri fiyatları,kızkalesi satılık arsa fiyatları,kızkalesi ekonomik otelleri fiyatları,kızkalesi ekonomik otelleri rezervasyonları,kızkalesi otelleri rezervasyonları,kızkalesi eğlence mekanları,kızkalesi alışveriş merkezleri,kızkalesi su sporları,kızkalesi discoları,kızkalesi yat turları,kızkalesi tatil fırsatları,kızkalesi videoları,kızkalesi resimleri,kızkalesi haritası,kızkalesi belediyesi,kızkalesi kuaförleri,kızkalesi emlak büroları,kızkalesi rente car,kızkalesi oto kiralama,kızkalesi tarihi yerleri,kızkalesi otobüsle ulaşım,kızkalesi uçakla ulaşım,kızkalesi korykos castle,kızkalesi neopolis kaya mezarları,kızkalesi adam kayaları,kızkalesi korykos kalesi,kızkalesi gezi turları,kızkalesi yaz tatil fırsatları,

www.yemiskumu.net

Bu kategoriden diğerleri: Kanlı Divane »
Turkish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

KIZKALESİ FOTOLAR

Kızkalesi Daireleri

Kimler Online

70 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

ZİYARETÇİLERİMİZ

3625074
Bu Gün
Dün
Bu Hafta
Geçen Hafta
Bu Ay
Geçen Ay
Toplam
3210
4295
12620
3585016
52763
85217
3625074

MOTELLER

SAHİL APART OTEL KIZKALESİ   Sahil Apart Otel ...